Top
Dives-agencija - FAQ

Često postavljena pitanja

1. Plaćam li ja kao kandidat naknadu za usluge agencije?

Sve usluge su za kandidate besplatne i ne naplaćujemo nikakvu naknadu.

2. Što za mene znači kada radim preko agencije za zapošljavanje?

U samom procesu rada nema velikih promjena, osim što zaposlenik potpisuje ugovor o radu s agencijom, a ustupa se korisniku za rad u njegovoj tvrtki. To znači da je agencija zadužena za sve ugovorne i zakonske obveze prema zaposleniku.

3. Što mi je potrebno za zasnivanje radnog odnosa?

Prilikom zasnivanja radnog odnosa je potrebna: osobna iskaznica, IBAN broj računa (kartica tekućeg računa), OIB (osobna iskaznica), porezna kartica, ispis staža koja se dobije na mirovinskom osiguranju.

4. Mogu li zasnovati radni odnos iako sam u mirovini?

Zasnivanje radnog odnosa je moguće unatoč mirovini, ukoliko je kandidat stekao pravo na starosnu mirovinu.
You don't have permission to register